בתי זיקוק לנפט בע”מ (בזן), הממוקמת במפרץ חיפה, היא אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות והמורכבות בארץ ומפעילה בית זיקוק ותשלובת פטרוכימית. מתקנים מודרניים מאפשרים לבזן לייצר מגוון רחב של מוצרי זיקוק נפט לתעשייה, לתחבורה, לחקלאות, לתשתיות ולצריכה ביתית. לבזן יכולת ייצור מרבית של כ-26,600 טונות נפט ליום (197,000 חביות). למעלה מ-70% ממוצרי החברה מופצים בשוק המקומי, והשאר מיוצאים בעיקר לארצות מזרח הים התיכון.
בזן, ש-85% מפעילותה הם בתחום זיקוק הנפט, מייצרת במתקני הזיקוק שלה מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה, הנמדדים ב-7.4 במדד המורכבות של נלסון - הדירוג הגבוה מסוגו לבית זיקוק באזור מזרח הים התיכון. בזן (בתי זיקוק לנפט בע"מ) יחד עם חברות הבנות שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט, פולימרים המשמשים חומר גלם לתעשיית הפלסטיקה, חומרים ארומטיים לתעשיית הכימיה והפטרוכימיה, שמנים בסיסיים ושעוות המשמשים חומרי גלם בייצור מוצרים שונים. מפעלי חברות הבנות מהווים המשך למתקני בזן. הכוללים 100% מהבעלות על כרמל אולפינים בע”מ ו-100% בעלות על גדיב תעשיות פטרוכימיה בע”מ ו-100% בעלות על שמנים בסיסים חיפה בע"מ. כמו כן, לחברה אחזקות בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (23.63%), החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ (25%), פיתוח משאבי אנרגיה בע"מ (25%), שירותי טנקרים בע"מ (25%) וחברת מרקורי תעופה בע"מ (31.25%). שילוב זה מאפשר לבזן אופטימיזציה בתפוקתם של מתקני הזיקוק, תוך ייצור נפט במקביל לייצור מוצרים שונים ומוצרי פטרוכימיה. הודות לניהול המשולב של המתקנים מצליחה בזן בו-זמנית להגדיל את נתח הרווחים וליצור יעילות תפעולית (cost efficiency ). החברה הופרטה על ידי ממשלת ישראל בפברואר 2007, והיא נשלטת כיום על ידי חברת אחזקות הגדולה בישראל - החברה לישראל (33.1%), ועל ידי מפעלים פטרוכימיים בישראל (15.5%). מניות בתי הזיקוק נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הסימול ORL . החברה גם מספקת שירותי כוח ללקוחות תעשייתיים במפרץ חיפה, כמו גם שירותי תשתיות (אחסון ושינוע מוצרי דלק).

שמירה על תקני האיכות הגבוהים ביותר
כל מוצרי בזן עוברים תהליכים מחמירים של בקרת ואבטחת איכות וכן סדרה של מבדקים בינלאומיים (ASTM ) המפוקחים על ידי מכון התקנים הישראלי. מוצרי בזן תואמים את תקן ISO 9002, ומרביתם נושאים את תג “המגן הירוק” של מכון התקנים, לרבות תאימות לתקני איכות הסביבה. הניהול הסביבתי של החברה נעשה על פי תקן ISO 14001, ותקני הבטיחות של בזן מאושרים לפי תקן IS 0 18001.

יצרן לשוק המקומי והגלובלי
בעוד שרוב מוצריה מיועדים לשוק הישראלי, בזן מקפידה לפעול לפי התקנים העולמיים הקפדניים ביותר. נתון זה, לצד קיבולת ייצור גבוהה, מאפשרים לה מכירת מוצרים מעבר לים בהיקף נכבד, בעיקר למדינות במזרח הים התיכון. מגזר הסחר של בזן אחראי לשיפור השירות ולטיפוח הקשרים עם לקוחותיה הישירים והעקיפים של החברה. הפעילות בחו”ל מהווה צעד נוסף במאמציה של בזן להתאים את מוצריה באופן מתמיד לצרכים הייחודיים של הלקוחות, תוך שיפור המוצרים הקיימים ופיתוח מוצרים חדשים.

כוח אדם דינמי
במהלך השנים הצליחה בזן למצב את עצמה כארגון יעיל ומודרני, המבוסס על כוח האדם המקצועי ביותר, אשר מפעיל את טכנולוגיות הזיקוק החדשניות ביותר. למעלה מ-50% מעובדי בזן הם מהנדסים, הנדסאים או בוגרי אוניברסיטה. עובדי החברה משגשגים בסביבת העבודה הדינמית אשר מספקת לעובדים אתגרים טכנולוגיים ותפעוליים, שנועדו לענות על הסטנדרטים התעשייתיים המתקדמים ביותר.

תוכנית השקעות אסטרטגית
דירקטוריון בזן אישר תכנית אסטרטגית חסרת תקדים, לחמש שנים, להשקעת החברה בשדרוג הטיפול בנושאי הסביבה, האקולוגיה והבטיחות. במסגרת התכנית מבוצעת השקעה מאסיבית בהגדלת חלקם של מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה בתמהיל המוצרים של החברה בתחומי איכות הסביבה, הבטיחות והביטחון והגברת האמינות התפעולית.  כמו-כן, התכנית כוללת השקעה במתקנים חדשים ושדרוג מתקנים קיימים במטרה להעמיד את בית הזיקוק בדרישות הנוכחיות והעתידיות של המשרד להגנת הסביבה ובתקן פליטה גרמני מהמחמירים בעולם. היקף התכנית המשוער עומד על 1.1 מיליארד דולר. תכנית זו הביאה כבר לשינוי דרמטי בכלל הפרמטרים הסביבתיים והבטיחותיים.

תכנית ארגון מחדש
בפברואר 2012 הציגה בזן מבנה ארגוני חדש לפעילותה ולפעילות החברות הבנות שבשליטתה המלאה. מטרת המבנה הארגוני החדש, ליצור קשר ישיר, ברור ובלתי אמצעי לאורך שרשרת הערך של כל אחת מקבוצות המוצרים העיקריות של הקבוצה. על פי המבנה הארגוני החדש, בקבוצה פועלות שלוש יחידות עסקיות: יחידה עסקית דלקים, יחידה עסקית פוליאולפינים ויחידה עסקית ארומטים, שמנים ושעוות. כל יחידה עסקית כוללת את יחידות הייצור הרלוונטיות, את פונקציות השיווק והמכירות של מוצריה ופונקציות נוספות. את היחידות העסקיות משרתים שירותי תפעול משותפים.

מחויבות סביבתית משמעותית
כחלק מתוכנית השקעות לחמש השנים הקרובות, הקצתה בזן 270 מיליון דולר לתוכנית השקעות מצטברת במטרה להרחיב את עשייתה בתחום הסביבתי, כמו גם “ליישר קו” עם מחויבותה ליטול חלק פעיל בפיתוח אחריות סביבתית גבוהה יותר במגזר התעשייתי. עד סוף שנת 2010 בוצעו פרויקטים שונים בתחום איכות הסביבה, אמינות מתקנים, ביטחון ובטיחות בהיקף של 141 מיליון דולר.

פרויקט הדגל של החברה בימים אלו, בו היא צפויה לעסוק בשנים הקרובות הינו הקמת המידן – מתקן ייצור דלקים נקיים, אשר סיום הקמתו צפוי עד תום הרבעון השלישי של 2012. עם הפעלתו יגדיל המתקן באופן משמעותי את מורכבות בית הזיקוק ויאפשר הפקת יותר תזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה מכל חבית נפט. כמו-כן, יגביר המתקן את גמישות בית הזיקוק בבחירת חומרי הגלם ותמהיל המוצרים, כדי להתאימם לתנאי שוק משתנים.