חומרים הנקרשים בטמפרטורה גבוהה באופן יחסי ומשמשים כחומר גלם לייצור שמני סיכה
לשימון חלקים נעים במכונות ולייצור שעווה (נרות ושימושים אחרים).