ההחלטה על הקמת בתי הזיקוק במפרץ חיפה התקבלה ע"י ממשלת בריטניה באמצע שנות השלושים.
הרקע להחלטה היה הערכתן של הממשלות הדמוקרטיות המערביות האירופה,
כי שעת ההתמודדות עם המדינות הטוטליטריות - גרמניה ואיטליה- הולכת וקרבה.
בנות הברית חששו שאיטליה תחסום את מעבר המיכליות, שמובילות נפט גולמי ומוצריו בים התיכון,
בדרכן לבסיסי הצי והצבא באגן המזרחי של הים התיכון.

עבודות הבנייה של בתי הזיקוק החלו בראשית 1938,ע"י הקבלן הראשי, חברת "קלוג" (golleK), האמריקאית.
יחידת הזיקוק הראשונה הופעלה בנובמבר 1938 במלוא תפוקתה, 2 מיליון טון השנה.
היא נועדה לספק מזוט לצי בריטניה, שהקים את אחד מבסיסיו הגדולים בנמל חיפה.
בשנת 1944 הושלמה בנייתה של יחידת הזיקוק השלישית...
בכך גדלה תשומת הזיקוק ל-4 מיליון טון נפט גלמי בשנה.

בתי הזיקוק תרם למאמץ המלחמה של בנות הברית נגד מדינות הציר, ובין היתר, החל לזקק בנזין 08 אוקטן
לצורכי הצבא האמריקאי שפלש לאפריקה.
בשנת 1941 שיגרה איטליה מטוסי הפצצה אשר גרמו נזק קל לבתי הזיקוק.
המתקנים חזרו לפעילות מלאה כעבור יומיים.

מהלך הארועים בתקופה שלאחר החלטת האומות המאוחדות, מיום 29 בנובמבר 1947 על הקמת מדינת ישראל, תבע קורבן מכאיב גם בבתי הזיקוק.
ב-30 לדצמבר 1947 נרצחו בבתי הזיקוק 39 עובדים יהודים ע"י ערבים, חבריהם לעבודה.
ב-1957 הונח קו צינור הנפט הראשון מאילת לבאר שבע, והמתקנים בחיפה החלו לזקק את הנפט הגולמי
שהגיע מפרס לאילת.

מתקני הזיקוק - לבעלות ממשלת ישראל
ב-1958 נמכרה חברת "בתי זיקוק מאוחדים בע"מ" לחברה ישראלית בבעלות ממשלת ישראל שנקראה
"בתי זיקוק חיפה בע"מ" ששמה שונה ל"בתי זיקוק לנפט בע"מ" בשנת 1972
באפריל 1959 החלה לפעול "בבתי זיקוק לנפט בע"מ" הנהלה ישראלית

הקמת בית זיקוק אשדוד
בשנת 1969/70 התקבלה ההחלטה להקים בית זיקוק נוסף באשדוד
הנמל הדרומי נבחר בגלל קירבתו לאזור המטרופוליטני הגדול, המתפתח במהירות, סמיכותו לחוות המיכלים
של קו צינור הנפט אילת-אשקלון (קצ"אא),שיקולי חלוקת זיקוק בשני אתרים ושיקולים לאומיים-דמוגרפיים
בית הזיקוק המודרני באשדוד נבנה בפרק זמן של כשלוש שנים, בראשותו של צוות מהנדסים מנוסה
מעובדי החברה
בשנת 1973 הופעלו מיתקני הזיקוק באשדוד, ובכך גדלה יכולת הזיקוק של החברה לכדי 9-10 מיליון טון נפט גולמי לשנה (מותנה בסוג הנפט)
לקראת הקמת המפעל באשדוד צורפה "החברה לישראל", כשותפה ב-62% ממניות בתי הזיקוק

בתי הזיקוק - כיום
ב-12.02.2006 רכשה הממשלה מהחברה לישראל את חלקה בבזן (62%) והפכה להיות בעלים ב-100% ממניות החברה.בתי
ב-28.09.2006 הושלמה מכירת בית זיקוק אשדוד לפז חברת נפט בע"מ
ב-20.02.2007 השלימה הממשלה את מכירת מלוא מניותיה בחברה, בדרך של מכרז לציבור ומיד לאחר מכן נרשמו המניות למסחר בבורסה של תל-אביב

באמצעות המתקנים החדישים של החברה אנו מסוגלים לזקק כיום כ-9 מיליון טון נפט גלמי בשנה ולספק מגווןמוצריםלהפעלת התעשייה, התחבורה, מערכת הביטחון ולרווחת הפרט
המפעל בחיפה: משתרע על שטח של כ-1700 דונם