לאנרגיה ולתעשייה.
גזים קלים הם תערובת של גזים פחמימניים, בדרך כלל עד 4 אטומי פחמן בכל מולקולה.
הגז משמש לצורכי בישול, הסקה והנעת כלי רכב. הגז מתעבה תחת לחץ נמוך יחסית,
דבר המקל על האחסון והשינוע המסחריים שלו.
התערובות של גזים קלים מגוונות בהרכבן. בחלק מהן המרכיב העיקרי הוא פרופאן, באחרות המרכיב העיקרי
הוא בוטאן, וקיימות גם תערובות בעלות אחוזים דומים של פרופאן ובוטאן.
ברוב התערובות נוכחים בדרך-כלל בריכוזים קטנים, גם הגזים פרופילן ובוטילן.