משמש כחומר גלם לתעשייה.
פרקציה של פחממנים בנפט עם טמפרטורת רתיחה בתחום של 30-200 מעלות צלזיוס.
זו תערובת מורכבת של מולקולות פחממנים, בדרך כלל עם 5-12 אטומי פחמן בכל מולקולה.
נפטא משמשת כחומר גלם לייצור בנזין אוקטן גבוה, לאספלט, לתעשייה הפטרוכימית
לייצור אולפינים ובתעשייה הכימית