פילוג ייצור מוצרי נפט בשנת 2009 (באלפי טונות)
סה"כ זיקוק נפט גלמי 7,534 אלפי טון (כולל זיקוק לשימוש עצמי)